اعزام تعمیرکار فوری :: ۰۹۱۲۵۸۰۰۱۹۲

ارور کولرگازی تراست

ارورهای کولر گازی تراست 

کولر گازی مانند سایر لوازم خانگی ممکن است به هر دلیلی دچار مشکل شود و نیاز به عیب یابی پیدا کنند. در این میان کولر گازی تراست نیز از این قاعده مستثنی نیست. ممکن است برای شما هم که از کولر تراست استفاده می کنید، پیش آمده باشد که شاهد نمایش کد خطا یا ارور کولر تراست روی نمایشگر آن یا چشمک زدن پنل کولر گازی خود باشید. در این مقاله به بررسی ارورهای کولرگازی تراست و علت احتمالی بروز هریک پرداخته ایم.

بعد از دسترسی به کد خطا و معنی آن، باید بدانید که تمام کد خطاها حدود عیب سیستم را به شما هشدار می‌دهند و شما باید با چک کردن کامل آن به ایراد دقیق سیستم پی ببرید.
ارور کولر گازی تراست مدل TMSF-48H

در صورت بروز هر یک از ارورهای زیر برای عیب یابی کولر گازی خود حتما ازمتخصصین تهویه پایتخت مشاوره بگیرید.

ارور EC کولر گازی تراست مدل TMSF-48H

ارور ec به علت باز بودن حسگر دمای لوله تخلیه است. برای برطرف کردن این کدخطا لازم است کندانسور و اواپراتور را تمیز کنید. همچنین بررسی کنید کولرگازی نشتی نداشته باشد.

ارور E1 کولر گازی تراست مدل TMSF-48H

ارور E1 نشان دهنده بروز مشکل در سنسور دمای داخلی محیط کولر گازی (T1) است و باید این سنسور برای اتصال کوتاه یا قطع شدن بررسی شود.

ارور E2 کولر گازی تراست مدل TMSF-48H

این ارور کولر تراست، نشان دهنده بروز مشکل سنسور حرارتی روی اواپراتور کولر گازی (T2) است.

ارور E3 کولر گازی تراست مدل TMSF-48H

در صورت بروز مشکل در سنسور حرارتی کندانسور (T3) این کدخطا نمایش داده می‌شود.

ارور E6 کولر گازی تراست مدل TMSF-48H

این ارور زمانی نمایش داده می شود که در واحد خارجی خطایی رخ داده باشد.

LED1 LED2 LED3 عنوان
روشن خاموش روشن اشکال در ترتیب فاز های ورودی
خاموش روشن روشن اورلود جریان
روشن روشن روشن  قطعی یکی از فازها


ارور E8 کولر گازی تراست مدل TMSF-48H

ارور E8 به دلیل جمع شدن آلودگی الکتروستاتیکی رخ می‌دهد.

ارور P4 کولر گازی تراست مدل TMSF-48H

این ارور، نشان دهنده سرما یا گرمای بیش از حد اواپراتور کولر گازی است.

ارور P5 کولر گازی تراست مدل TMSF-48H

این کدخطا نشان دهنده گرمای بیش از حد در کندانسور کولر است که باید همه دلایلی که باعث گرم شدن بیش از حد کندانسور یا یونیت خارجی کولر گازی شده است مورد بررسی قرار بگیرند.

ارور P9 کولر گازی تراست مدل TMSF-48H

برای محافظت از برفک زنی یا وزش باد سرد در حالت گرمایش این کدخطا رخ می‌دهد.
ارور کولر گازی تراست مدل TMFS-48CT3

علت احتمالی بروز هریک در ادامه بیان شده است:

ارور E1، E2، E3 و E4 کولرگازی مدل TMFS-48CT3

ارورهای E1 تا E4 کولر گازی تراست، مربوط به بروز مشکل در سنسور دمای کولر گازی است. باید سنسورها را برای هر گونه قطعی یا اتصال کوتاه بررسی کنید.

ارور E5 کولر گازی تراست مدل TMFS-48CT3

ارور E5 زمانی رخ می‌دهد که مشکلی در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی کولر گازی بوجود آید.

ارور E13 کولر گازی تراست مدل TMFS-48CT3

ارور E13 زمانی رخ می‌دهد که فازهای ورودی به کمپرسور قطع شوند.

ارور E14 کولر گازی تراست مدل TMFS-48CT3

این کدخطا نشان دهنده وجود اشکال در ترکیب فازهای کمپرسور کولر است و حتما باید توسط کسی که در این زمینه تخصص دارد مورد بررسی و عیب یابی قرار بگیرد.

ارور P4 کولر گازی تراست مدل TMFS-48CT3

اگر دمای اواپراتور بیش از حد زیاد یا کم باشد، این ارور نمایان می‌شود. باید دمای اواپراتور یونیت داخلی مورد بررسی قرار گیرد.

ارور P5 کولر گازی تراست مدل TMFS-48CT3

ارور P5 نشان می‌دهد که دمای کندانسور بیش از حد معمول است. باید دمای کندانسور یونیت خارجی بررسی شود.

ارور P7 کولر گازی تراست مدل TMFS-48CT3

ارور P7 بیان کننده این است که دمای Discharge بیش از حد زیاد شده است.

ارور P9 کولر گازی تراست مدل TMFS-48CT3

ارور P9 زمانی اتفاق می افتد که سیستم بخواهد در برابر برفک زدن محافظت کند.

ارور P10 کولر گازی تراست مدل TMFS-48CT3

ارور P10 بیان کننده این است که فشار Discharge بیش از حد است.

ارور P11 کولر گازی تراست مدل TMFS-48CT3

کدخطای P11 بیان کننده این است که فشار suction خیلی کم است.

ارور P12 کولر گازی تراست مدل TMFS-48CT3

ارور P12 نشان می‌دهد که کمپرسور مصرف جریان بیش از حد نرمال داشته است. بنابراین باید همه دلایلی که ممکن است باعت این مصرف زیاد برق کمپرسور شود توسط یک تعمیرکار متخصص بررسی و عیب یابی شوند.

ارور HS کولر گازی تراست مدل TMFS-48CT3

علامت HS در واقع یک ارور نیست بلکه نشانه دهنده این است که عملیات برفک زدایی کولر در حال اجراست.
ارور کولر گازی تراست مدل TCFS-96H

ارورهای کولر گازی تراست مدل TCFS-96H در جدول زیر گردآوری شده است:

کد خطای کولر تراست علت احتمالی
E0 این ارور نشان دهنده بروز اشکال در ترتیب فازهای ورودی کولر گازی است.
E1 نشان دهنده قطعی فاز برق ورودی است که باید کنترل فاز دستگاه بررسی شود.
E2 ارور E2 نشان دهنده بالا بودن فشار کمپرسور با مصرف بیش از حد جریان توسط کمپرسور است که در این صورت باید سنسور های فشار و جریان کمپرسور بررسی شود. همچنین ممکن است اورلود بخش‌هایی از قسمت‌های الکتریکی رخ داده باشد.
E3 کدخطای E3 بیان کننده افت یا افزایش ولتاژ روی جریان برق اصلی است.به عبارتی ولتاژ برق ورودی غیر عادی است.
E4 ارور E4 نشان می‌دهد که مشکل فشار پایین گاز کولر بوجود آمده است. در این صورت باید فیلتر یونیت داخلی چک شود و گاز R22 کولر و سنسور فشار پایین بررسی شود.
E5 ارور E5 به دلیل مشکل در سنسورهای دمای داخلی محیط رخ می‌دهد.
E6 این کدخطا نشان دهنده وجود مشکل در سنسور دمای یونیت خارجی است.
E8 نشان دهنده بالا رفتن دمای کمپرسور کولر گازی است.کدخطای کولر گازی تراست مدل TGS-18H

ارور F1 مدل TCFS-96H

ارور F1 نشان دهنده بروز مشکل در سنسور داخلی محیط کولر است.

ارور F2 مدل TCFS-96H

زمانی که که ارور F2 رخ می‌دهد باید سنسور لوله اوپراتور بررسی شود.

ارور H1 مدل TCFS-96H

علامت H1 ارور نیست، بلکه نشان دهنده فعال شدن فرایند یخ زدایی خارجی است.
ارور کولر گازی تراست مدل TGFS-45CT3

ارور E1 کولر گازی تراست مدل TGFS-45CT3

ارور محافظتی E1 برای محافظت سیستم در مقابل فشار بالای کمپرسور رخ می‌دهد.

ارور E2 کولر گازی تراست مدل TGFS-45CT3

ارور محافظتی E2 برای محافظت سیستم از یخ زدگی اوپراتور رخ می‌دهد.

ارور E3 کولر گازی تراست مدل TGFS-45CT3

ارور محافظتی E3 برای محافظت سیستم در مقابل فشار پایین کمپرسور رخ می‌دهد.

ارور E4 کولر گازی تراست مدل TGFS-45CT3

کدخطای E4 برای محافظت سیستم در برابر دمای بالای گاز خروجی از کمپرسور نمایش داده می‌شود.

ارور E5 کولر گازی تراست مدل TGFS-45CT3

ارور محافظتی E5 برای محافظت سیستم در مقابل ولتاژ پایین رخ می‌دهد.
ارور کولر تراست مدل های TMSC – 09H , TMSC – 12H , TMSC – 18H

کدخطای کولر گازی تراست برای مدل‌های فقط سرد:

نقص فنی دستگاه چراغ عملکرد چراغ تایمر
 سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است.  چشمک زن خاموش
سنسور دمای داخلی محیط و با سنسور اواپراتور چک شود.  چشمک زن روشن
مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار خاموش  چشمک زن
خطای program chip روشن  چشمک زن
خطای برد دستگاه  چشمک زن  چشمک زن

ارور کولر گازی تراست برای مدل‌های سرد-گرم:

نقص فنی دستگاه چراغ عملکرد چراغ تایمر چراغ یخ زدایی
سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است. خاموش چشمک زن چشمک زن
سنسور دمای داخلی محیط چک شود. خاموش چشمک زن خاموش
مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار چشمک زن خاموش چشمک زن
خطای program chip روشن چشمک زن خاموش
خطای برد دستگاه چشمک زن چشمک زن چشمک زن
سنسور اواپراتور چک شود. خاموش خاموش چشمک زنارور کولرگازی تراست مدل های TMSC – 24H , TMSC – 30H , TMSC – 36H

ارورهای کولر گازی مدل‌های فقط سرد:

نقص فنی دستگاه چراغ عملکرد چراغ تایمر
سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است. چشمک زن خاموش
سنسور دمای داخلی محیط و با سنسور اواپراتور چک شود. چشمک زن روشن
مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار خاموش چشمک زن
خطای program chip روشن چشمک زن
خطای برد دستگاه چشمک زن چشمک زن

ارور کولر گازی برای مدل های سرد-گرم به صورت زیر است:

نقص فنی دستگاه چراغ عملکرد چراغ تایمر چراغ یخ زدایی
سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است. خاموش چشمک زن چشمک زن
سنسور دمای داخلی محیط چک شود. خاموش چشمک زن خاموش
مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار چشمک زن خاموش چشمک زن
خطای program chip روشن چشمک زن خاموش
خطای برد دستگاه چشمک زن چشمک زن چشمک زن
سنسور اواپراتور چک شود. خاموش خاموش چشمک زنارور کولر گازی تراست مدل های TMS2E – 18H , TMS3G – 27C

نقص فنی دستگاه چراغ عملکرد چراغ تایمر چراغ یخ زدایی
سرعت فن داخلی به مدت زمانی بیشتر از یک دقیقه خارج از کنترل شده است. چشمک زن خاموش خاموش
سنسور دمای داخلی محیط چک شود. خاموش چشمک زن خاموش
مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور برای چهارمین بار چشمک زن خاموش چشمک زن
خطای program chip روشن روشن روشن
خطای برد دستگاه چشمک زن چشمک زن چشمک زن
سنسور اواپراتور چک شود. خاموش خاموش چشمک زن
فیوز حرارتی قطع شده است. چشمک زن چشمک زن خاموش

برای عیب یابی کولر گازی تراست مدل TMFE-60H به صورت زیر عمل کنید:

  • LEDها برای تشخیص مشکلات یونیت خارجی
  • در حالت عملکرد نرمال، LEDها خاموشند و تنها زمانی که مشکلی رخ دهد چشمک می‌زنند.

کد این اشکالات در جدول زیر لیست شده است:

توضیحات LED1 LED2 LED3 نشانگر
ترتیب فازهای ورودی دستگاه را چک کنید. چشمک زن خاموش خاموش E04
قطعی احتمالی فازها چشمک زن خاموش خاموش E04
Low Pressure و High Pressur چک شود. چشمک زن خاموش خاموش E04
مصرف بیش از حد جریان توسط کمپرسور خاموش خاموش چشمک زن E04
قطعی سنسور دمای لوله برگشت کمپرسور (T3) خاموش چشمک زن چشمک زن E04
قطعی سنسور دمایی یونیت خارجی (T4) خاموش چشمک زن خاموش E04
دمای بالای کندانسور چشمک زن چشمک زن چشمک زن E04ارور کولر گازی تراست مدل TMFE-60H

ارور P02 کولر گازی تراست مدل TMFE-60H

این کد از نوع محافظتی بوده و در زمان اورلود کمپرسور رخ می‌دهد.

ارور P03 کولر گازی تراست مدل TMFE-60H

این کد از نوع محافظتی بوده و زمانی که دمای اواپراتور یونیت داخلی بسیار پایین باشد، رخ می‌دهد.

ارور E01 کولر گازی تراست مدل TMFE-60H

ارور E01 نشان دهنده بروز مشکل در سنسور دمای کولر گازی است که در این صورت باید کلیه سنسورهای دما از نظر قطع شدن یا اتصال کوتاه مورد بررسی قرار بگیرند.

ارور E02 کولر گازی تراست مدل TMFE-60H

ارور E02 نشان دهنده مصرف جریان بیش از حد توسط کمپرسور که در این صورت باید وضعیت کمپرسور کولر گازی توسط یک تکنسین متخصص بررسی شود.

ارور E03 کولر گازی تراست مدل TMFE-60H

این کدخطا نشان می‌دهد که کمپرسور کولر گازی بلافاصله پس از وصل شدن برق شروع به کار می‌کند.

ارور E04 کولر گازی تراست مدل TMFE-60H

ارور E04 نشان دهنده محافظت از یونیت خارجی است که علت بروز آن باید توسط یک متخصص بررسی شود.
کلام پایانی

در بسیاری از موارد برد دچار اختلال شده و بعضا کد خطایی می‌دهد که شاید درست نباشد. بنابراین شما با مواجه‌شدن با دستگاهی که ارور می‌دهد قبل از هر کاری اقدام به ریست کردن کولر گازی خود کنید. گاهی اوقات با انجام این کار ارور مربوطه برطرف شده و دستگاه به کار خود ادامه می‌دهد.

ولی دقت داشته باشید که اگر دوباره کد خطا ظاهر شد احتمالا قطعات اصلی دستگاه خراب شده است و برای آسیب رسیدن کمتر به سیستم در اولین فرصت ممکن، نسبت به تعمیر کولر گازی تراست خود اقدام کنید.

امیدواریم این اطلاعات مفید بوده باشد.

اگر در خصوص پکیج های مختلف به ارور برخوردید میتوانید در سایت ما مشکل خود را حل کنید:
تهویه پایتخت، با بیش از 10 سال تجربه در زمینه تعمیر و نصب کولر گازی در غرب تهران، تعمیر و نصب پکیج در غرب تهران خدمات خود را با کیفیت و قیمتی مقرون به صرفه ارائه می‌دهد. این مجموعه تمامی برندهای کولر گازی و پکیج را تعمیر می‌کند و خدمات تعمیر شامل عیب یابی، تعمیر و تعویض قطعات، شارژ گاز و سرویس و نگهداری می‌شود.

خدمات نصب تهویه پایتخت نیز با بهترین کیفیت و قیمت ارائه می‌شود. این مجموعه خدمات نصب شامل مشاوره رایگان، نصب اصولی و استاندارد و تست و راه اندازی می‌شود.

از مزایای خدمات تهویه پایتخت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سابقه طولانی و درخشان
  • کادر مجرب و متخصص
  • استفاده از قطعات یدکی اورجینال

برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا ثبت سفارش، با ما تماس بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست

جدیدترین پست ها