اعزام تعمیرکار فوری :: ۰۹۱۲۵۸۰۰۱۹۲

ارورهای کولرگازی جی پلاس

ارور های کولر گازی جی پلاس

کولرهای گازی جی پلاس به منظور آگاهی کاربر از بروز مشکل، از طریق نمایش کدهای خطا یا پیغام های خاص بر روی پنل دستگاه، عیب یابی را آسان تر می کنند. در اینجا لیستی از برخی از رایج ترین ارورها و پیغام های کولر گازی جی پلاس به همراه توضیحات مختصری برای کمک به شما در عیب یابی مشکل ارائه شده است:

اگر در خصوص نصب کولر گازی سوال دارید حتما آموزش نصب کولر گازی (کامل) تمام برندها را مطالعه کنید.

ارور E0 کولرگازی جی پلاس

خطای E0 کولر گازی جی پلاس به دلیل بروز مشکل در ارتباط بین یونیت داخلی (پنل کولرگازی) و یونیت خارجی کولر گازی جی پلاس است.
مشکل در ارتباط دو یونیت می‌تواند به دلایل زیر باشد:
مشکل برق تغذیه (ورودی) و ولتاژ غیر استاندارد
قطعی ارتباط برد پنل و برد یونیت خارجی کولرگازی جی پلاس
لطفا به مدت 10 دقیقه برق دستگاه را قطعو سپس وصل کنید؛ در صورت تکرار ارور، برای رفع خطای E0 نیاز به بررسی دستگاه از سوی کارشناس وجود دارد.
ارور E1 کولرگازی جی پلاس

علت ارور E1 کولرگازی جی پلاس، بروز مشکل در سنسور تشخیص دمای هوای پنل است.
لطفا برق ورودی دستگاه را قطع کرده و پس از 10 دقیقه وصل کنید.
در صورتی که دستگاه شما مجدد کد خطای E1 نمایش دهد، لازم است عیب یابی و تعمیر شود.
ارور E2 کولرگازی جی پلاس

پیغام خطای E3 کولرگازی GPlus به دلیل وجود مشکل در تشخیص دمای سنسور لوله‌ی کندانسور است.
هنگام بروز این کد خطا، برق دستگاه را قطع کنید و پس از 10 دقیقه برق را وصل کرده و مجدد کولرگازی را بررسی کنید؛
در صورت مشاهده‌ی مجدد کد خطای E3، نیاز است کولرگازی جی پلاس توسط کارشناس بازدید و در صورت نیاز تعمیر شود.
کد خطای E3 کولرگازی جی پلاس

پیغام خطای E3 کولرگازی GPlus به دلیل وجود مشکل در تشخیص دمای سنسور لوله‌ی کندانسور است.
هنگام بروز این کد خطا، برق دستگاه را قطع کنید و پس از 10 دقیقه برق را وصل کرده و مجدد کولرگازی را بررسی کنید؛
در صورت مشاهده‌ی مجدد کد خطای E3، نیاز است کولرگازی جی پلاس توسط کارشناس بازدید و در صورت نیاز تعمیر شود.
ارور E4 کولرگازی جی پلاس

نمایش کد خطای E4 کولرگازی GPlus به علت عملکرد غیرنرمال دستگاه است.
لطفا برای مدت 10 دقیقه برق دستگاه را قطع کنید و پس از اتصال مجدد برق، در صورت مشاهده‌ی ارور، کولرگازی جی پلاس را برای بررسی به کارشناس ماهر تحویل دهید.
پیغام خطای E6 کولرگازی جی پلاس

ارور E6 کولرگازی جی پلاس به دلیل بروز مشکل در موتور فن کولرگازی است.
لطفا برق دستگاه را برای مدت 10 دقیقه قطع کرده و در صورت مشاهده‌ی ارور پس از اتصال مجدد برق، برای بررسی و تعمیر دستگاه از سوی کارشناس اقدام نمایید.
ارور و خطای E7 کولرگازی جی پلاس

علت ارور E7 کولرگازی جی پلاس، مشکل در تشخیص دمای سنسور یونیت خارجی کولرگازی است.
برق دستگاه قطع کنید و پس از 10 دقیقه مجدد اتصال برق را برقرار نمایید.
در صورت تکرار کد خطا، دستگاه نیاز به بازدید و رفع ایراد دارد.
ارور E8 کولرگازی جی پلاس

دلیل بروز ارور E8 کولرگازی جی پلاس، بروز مشکل در سنسور دمای لوله کندانسور است.
هنگام بروز این مشکل، لطفا برق دستگاه را قطع کنید و پس از مدت 10 دقیقه مجدد آن را متصل نمایید.
در صورت مشاهده‌ی کد خطا برای بررسی کولرگازی جی پلاس از سوی تکنسین اقدام کنید.
کد خطای E9 کولرگازی جی پلاس

علت نمایش ارور E9 بر روی نمایشگر کولرگازی جی پلاس موارد زیر است:


 • ایرادات برد اصلی
 • بالا بودن دمای برد اصلی
 • مشکلات جریان برق ورودی
 • ایراد در برق ورودی و کارکرد کمپرسور
 • ایراد در برق ورودی و کارکرد کمپرسور
 • خطای درایور و ماژول

لطفا هنگام مشاهده‌ی این پیغام خطا، برق دستگاه را قطع کنید و پس از 10 دقیقه مجدد اتصال برق را انجام دهید.
در صورت مشاهده‌ی کد خطا نیاز است کولرگازی عیب یابی و رفع ایراد شود.
ارور EE کولرگازی جی پلاس

کد خطای EE کولرگازی جی پلاس مربوط به بروز خطا در برد (برد آپشن) دستگاه است.
لطفا برق دستگاه را قطع کرده و پس از 10 دقیقه مجدد اتصال برق را برقرار کنید.
در صورت مشاهده‌ی مجدد ارور، نیاز است کولرگازی جی پلاس شما از سوی کارشناس بازدید و رفع اشکال شود.
کد خطای EF کولرگازی جی پلاس

دلیل نمایش کد خطای EF بر روی نمایشگر کولرگازی جی پلاس، وجود مشکل در موتور فن یونیت بیرونی کولرگازی است.
لطفا برق دستگاه را قطع کرده و پس از مدت 10 دقیقه وصل کنید.
در صورتی که مجدد ارور را بر روی نمایشگر کولرگازی جی پلاس مشاهده کردید، نیاز است دستگاه از طرف تکنسین، بازدید، عیب یابی و رفع مشکل شود.
کد خطای EC کولرگازی جی پلاس

دلیل نمایش کد خطای EC بر روی نمایشگر کولرگازی جی پلاس، خطای ارتباط برد یونیت خارجی کولر گازی جی پلاس است.
گاهی ممکن است کولرگازی جی پلاس شما کد خطای EC بر روی پنل نمایشگر نمایش دهد. این ارور به دلیل خطای ارتباط برد یونیت خارجی کولر گازی جی پلاس می‌باشد.
در صورتی که با این مشکل مواجه شدید، لطفا یک مرتبه برق کولرگازی جی پلاس را قطع و وصل کنید و در صورت تکرار ایراد لطفا برای بررسی و رفع مشکل کولرگازی جی پلاس درخواست تعمیرات ثبت نمایید.
ارور CL کولرگازی جی پلاس

کد خطای CL کولرگازی جی پلاس مربوط برای یادآوری انجام سرویس نگهداری است.
این کد خطای کولرگازی جی پلاس پس از گذشت 500 ساعت کارکرد کولرگازی جی پلاس برای یادآوری انجام سرویس نگهداری بر روی پنل نمایشگر دستگاه کولرگازی جی پلاس ظاهر می‌شود که در واقع نوعی پیغام یادآور می‌باشد.
این کد خطا با قطع و وصل کردن برق کولرگازی GPlus رفع می‌شود.
دلیل ارور و کد خطای E5 کولرگازی جی پلاس

کد خطای E5 کولرگازی جی پلاس به دلیل عدم هماهنگی یونیت داخلی با یونیت بیرونی کولرگازی GPlus است.
در صورتی که کولرگازی جی پلاس ارور و کد خطای E5 نمایش می‌دهد به دلیل عدم هماهنگی یونیت داخلی با یونیت بیرونی کولرگازی GPlus می‌باشد.
لطفا در صورت مشاهده‌ی این ارور برای برررسی و رفع عیب کولرگازی جی پلاس درخواست تعمیرات ثبت نمایید.
علت خطا و ارور EA در کولرهای گازی جی پلاس

کد خطای EA کولرگازی جی پلاس به دلیل خطای سنسور جریان کولرگازی جی پلاس است.
در صورتی که کولرگازی جی پلاس کد خطای EA نمایش دهد، معمولا به دلیل خطای سنسور جریان کولرگازی جی پلاس می‌باشد و به این معنی است که جریان برق کولرگازی جی پلاس بیش از حد است.
در چنین شرایطی لطفا درخواست تعمیرات کولرگازی جی پلاس ثبت نمایید تا برای بررسی و رفع ایراد دستگاه مراجعه شود.
علت ارور EP در کولرگازی جی پلاس

کد خطایEP کولرگازی جی پلاس به دلیل عدم هماهنگی یونیت داخلی با یونیت بیرونی کولرگازی GPlus است.
ارور EP به دلیل بروز ایراد و خطای سنسور خروجی کمپرسور دستگاه می‌باشد و می‌بایست از طرف کارشناس مورد بازدید و بررسی قرار گیرد.
در صورتی که کولرگازی جی پلاس شما ارور EP نمایش می‌دهد، لطفا برای بازدید و رفع ایراد کولرگازی جی پلاس درخواست تعمیرات ثبت نمایید.
راهکار رفع کد خطای EU در کولرگازی جی پلاس

کد خطای EU کولرگازی جی پلاس مربوط به خطای نوسان ولتاژ کولرگازی جی پلاس است.
ارور EU مربوط به خطای نوسان ولتاژ کولرگازی جی پلاس است و در صورتی که این ارور را بر روی نمایشگر پنل کولرگازی GPlus مشاهده کردید، یکبار برق دستگاه را قطع و وصل کنید و در صورت عدم رفع ایراد، برای تعمیر کولرگازی جی پلاس از سوی تکنسین، درخواست تعمیرات ثبت نمایید.
روش برطرف کردن ارور P1 کولرگازی جی پلاس

کد خطای P1 کولرگازی جی پلاس به دلیل فعال شدن عملکرد محافظتی کولرگازی جی پلاس کولرگازی GPlus است.
گاهی ممکن است ولتاژ پایین موجب فعال‌سازی عملکرد محافظتی کولرگازی جی پلاس شود و عملکرد دستگاه پس از نمایش ارور، متوقف شود.
در صورتی که کولرگازی جی پلاس شما ارور P1 نمایش می‌دهد، لطفا یکبار برق دستگاه کولر گازی را قطع و مجدد وصل کنید؛ در صورت عدم رفع ایراد برای بازدید و رفع عیب کولرگازی جی پلاس درخواست تعمیرات کولرگازی ثبت نمایید.
روش رفع ارور P2 کولرهای گازی جی پلاس

کد خطای P2 کولرگازی جی پلاس عملکرد محافظتی جریان اضافی برق، کولرگازی جی پلاس است.
گاهی به دلیل عملکرد محافظتی جریان اضافی برق، کولرگازی جی پلاس ارور P2 نمایش می‌دهد؛
لطفا در صورت مشاهده‌ی این ارور، یکبار برق دستگاه کولر گازی را قطع و وصل کنید و سپس دستگاه را تست نمایید. در صورتی که مشکل دستگاه رفع نشد، برای بررسی و رفع ایراد دستگاه کولرگازی جی پلاس درخواست تعمیرات ثبت کنید.
رفع کد خطای P4 کولرگازی جی پلاس

کد خطای P4 کولرگازی جی پلاس مربوط به فعال شدن عملکرد محافظتی به دلیل دمای بالای خروجی کندانسور کولر گازی جی پلاس است.
در صورت فعال شدن عملکرد محافظتی به دلیل دمای بالای خروجی کندانسور دستگاه کولرگازی، بر روی نمایشگر دستگاه کولر گازی ارور P4 نمایش داده می‌شود.
در صورتی که این پیغام را بر روی صفحه‌ی نمایشگر کولرگازی جی پلاس مشاهده کردید، برق دستگاه را یکبار قطع و وصل کنید و در صورت عدم رفع مشکل کولرگازی برای بررسی و رفع ایراد کولرگازی درخواست تعمیرات ثبت نمایید.
علت ارور و کد خطای P5 کولرهای گازی جی پلاس

کد خطای P5 کولرگازی جی پلاس مربوط به عملکرد محافظتی کولرگازی جی پلاس است.
در صورتی که عملکرد محافظتی کولرگازی جی پلاس به دلیل دمای پایین محیط فعال شود، کولر گازی جی پلاس ارور P5 نمایش می‌دهد و لازم است برق کولرگازی را یکبار قطع و وصل نمایید.
اگر پس از وصل مجدد برق، دستگاه کولر گازی روشن نشد، لطفا برای بررسی، عیب‌یابی و رفع مشکل کولرگازی جی پلاس، درخواست تعمیر ثبت نمایید تا کارشناس پس از بررسی دستگاه، مشکل آن را رفع کنند.
علت پیغام و ارور P6 کولرهای گازی جی پلاس

کد خطای P6 کولرگازی جی پلاس مربوط به بروز مشکل عملکرد محافظتی دمای بالای کندانسور در مد سرمایش کولرگازی جی پلاس است.
چنانچه عملکرد محافظتی دمای بالای کندانسور در مد سرمایش با مشکل مواجه شود، کد خطای P6 نمایش می‌دهد و نیاز است یک بار برق دستگاه کولرگازی را قطع و مجدد وصل کنید.
در صورتی که مشکل دستگاه کولرگازی رفع نشد، برای بررسی و رفع ایراد کولر گازی، درخواست تعمیرات ثبت کنید.
برطرف کردن و رفع کد خطای P7 کولرگازی جی پلاس

کد خطای P7 کولرگازی جی پلاس مربوط به بروز مشکل عملکرد محافظتی دمای بالای اواپراتور در مد سرمایش کولرگازی جی پلاس است.
چنانچه عملکرد محافظتی دمای بالای اواپراتور در مد سرمایش با مشکل مواجه شود، کد خطای P7 نمایش می‌دهد و نیاز است یک بار برق دستگاه کولرگازی را قطع و مجدد وصل کنید.
در صورتی که مشکل دستگاه کولرگازی رفع نشد، برای بررسی و رفع ایراد کولر گازی، درخواست تعمیرات ثبت کنید.
روش برطرف کردن ارور P8 کولرگازی جی پلاس

کد خطای P8 کولرگازی جی پلاس به دلیل دمای بیش از حد و یا دمای پایین یونیت بیرونی کولرگازی کولرگازی جی پلاس است.
گاهی ممکن است به دلیل دمای بیش از حد و یا دمای پایین یونیت بیرونی کولرگازی ارور P8 نمایش دهد و عملکرد دستگاه پس از نمایش ارور بر روی نمایشگر، متوقف شود.
در صورتی که کولرگازی جی پلاس شما ارور P8 نمایش می‌دهد، لطفا یکبار برق دستگاه کولر گازی را قطع و مجدد وصل کنید؛ در صورت عدم رفع ایراد برای بازدید و رفع عیب کولرگازی جی پلاس درخواست تعمیرات کولرگازی ثبت نمایید.
راهکار رفع کد خطای P9 در کولرگازی جی پلاس

کد خطای P9 کولرگازی جی پلاس مربوط به بروز مشکل در کنترل نرم افزاری در عملکرد محافظتی کمپرسور کولرگازی جی پلاس است. ارور P9 مربوط به مشکل کنترل نرم افزاری در عملکرد محافظتی کمپرسور است و در صورتی که این ارور را بر روی نمایشگر پنل کولرگازی GPlus مشاهده کردید، یکبار برق دستگاه را قطع و وصل کنید و در صورت عدم رفع ایراد کولر گازی، برای تعمیر کولرگازی جی پلاس از سوی تکنسین ماهر و مجرب، درخواست تعمیرات کولر گازی ثبت نمایید.
کد خطای P0 کولرگازی جی پلاس

کد خطای P0 کولرگازی جی پلاس مربوط به کنترل سخت افزاری عملکرد محافظتی کولرگازی جی پلاس است.
گاهی ممکن است کولرگازی جی پلاس کد خطای P0 بر روی پنل نمایشگر کولرگازی نمایش دهد. این ارور به دلیل کنترل سخت افزاری عملکرد محافظتی کولرگازی است.
در صورتی که با این مشکل مواجه شدید، لطفا یک مرتبه برق کولرگازی جی پلاس را قطع و وصل کنید و در صورت تکرار ایراد لطفا برای بررسی و رفع مشکل کولرگازی جی پلاس درخواست تعمیرات ثبت نمایید.
دلیل بروز ارور 1 در کولرگازی جی پلاس

در صورتی که کولرگازی جی پلاس شما ارور 1 می‌دهد، احتمال دارد سنسور کندانسور یونیت بیرونی دستگاه دچار مشکل شده باشد. این قطعه دمای محدوده‌ی کندانسور را تشخیص داده و به برد دستگاه ارسال می‌کند. در صورت بروز این مشکل، لازم است کارشناس برای بررسی و رفع ایراد دستگاه مراجعه کرده و آن بررسی و رفع ایراد نمایند. لطفا چنانچه دستگاه شما دچار این مشکل شده است، درخواست تعمیرات کولرگازی جی پلاس ثبت نمایید.
علت کد خطای 2 در کولرگازی جی پلاس

ارور 2 در کولرگازی جی پلاس مربوط به سنسور دیس‌شارژ کمپرسور است و در صورتی که رخ دهد نیاز است کارشناس دستگاه را بررسی نمایند و تعمیرات آن را انجام دهند. اگر دستگاه شما دچار این مشکل شده است، لطفا درخواست تعمیرات کولرگازی GPlus ثبت نمایید تا برای بررسی و رفع ایراد آن مراجعه نمایند.
دلیل ارور و پیغام خطای 6 در کولرگازی جی پلاس

ارور 6 در کولرهای گازی جی پلاس در واقع به دلیل عملیات محافظت در برابر ولتاژ بیش از حد برق تغذیه است. در صورتی که دستگاه شما هم این ارور را نمایش می‌دهد، ابتدا برق محیط را از نظر افت ولتاژ و استاندارد بودن بررسی بفرمایید و در صورتی که مشکل مربوط به آن نبود، برای بررسی و رفع ایراد دستگاه لازم است درخواست تعمیر و بررسی کولرگازی جی پلاس ثبت نمایید.
علل ارور 13 کولرگازی جی پلاس

ارور 13 در کولرگازی جی پلاس مربوط به تشخیص دمای بالا در قسمت سنسور دیسشارژ کمپرسور کولرگازی است. اگر کولرگازی جی پلاس شما این مشکل را دارد ابتدا یونیت بیرونی را تمیز کنید و در صورتی که ایراد رفع نشد، درخواست تعمیرات کولرگازی جی پلاس ثبت کنید تا برای رفع ایراد آن مراجعه شود.
دلیل کد خطای 14 کولرگازی جی پلاس

اگر در تشخیص دمای سنسور هوای یونیت بیرونی کولرگازی مشکل و اختلالی ایجاد شود، دستگاه ارور و کد خطای 14 نمایش می‌دهد. در این صورت لازم است کارشناس تعمیرات کولرگازی جی پلاس دستگاه را بازدید کرده و مشکل آن را رفع نمایند.
راهکار رفع کد خطای 15 در کولرگازی جی پلاس

همانطور که می‌دانید کمپرسور مهم‌ترین قطعه و در واقع قلب دستگاه کولرگازی است. این قطعه به دلیل کارکردی که دارد و اینکه فشار و دمای مبرد را بالا می‌برد، ممکن است خیلی داغ شود و به همین دلیل دارای سنسور حد است. اگر سنسور حد دمای پوسته کمپرسور کولرگازی جی پلاس دچار ایراد شود، دستگاه کد ارور 15 را نمایش می‌دهد و لازم است کارشناس تعمیرات برای رفع ایراد کولرگازی جی پلاس مراجعه نمایند.
دلایل ارور 19 کولرگازی جی پلاس

مشکل درایو برد اصلی یونیت بیرونی کولرگازی و یا اتصال نادرست کابل‌های کمپرسور کولرگازی جی پلاس ممکن است موجب نمایش کد خطا و ارور 19 بر روی صفحه نمایش دستگاه شود و لازم است دستگاه از سوی تکنسین تعمیرات کولرگازی جی پلاس مورد بررسی و رفع مشکل قرار گیرد.
علت نمایش کد خطای 20 در کولرگازی جی پلاس

کولرهای گازی دارای دو فن در قسمت کندانسور یونیت بیرونی و همچنین اواپراتور پنل داخلی هستند. اگر موتور فن یونیت بیرونی کولرگازی جی پلاس دچار مشکل شود، دستگاه ارور 20 نمایش داده و نیاز است از سوی کارشناس تعمیرات کولرگازی جی پلاس بررسی شود.
ارور و کد خطای 21 کولرگازی جی پلاس

ارور 21 کولرگازی جی پلاس مربوط به عملیات محافظتی سرمایشی و گرمایشی بیش از حد کندانسور دستگاه است. در صورتی که دستگاه شما این ارور را نمایش می‌دهد، لطفا موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

 • مقابل فن یونیت بیرونی کولرگازی مانعی قرار نگرفته باشد.
 • کندانسور یونیت بیرونی (پشت دستگاه یونیت بیرونی) تمیز باشد.


در صورتی که با رعایت موارد گفته شده ایراد رفع نشد، لطفا درخواست تعمیر کولرگازی جی پلاس ثبت نمایید.
ایراد کد خطای 33 کولرگازی جی پلاس

اگر کولرگازی جی پلاس دچار ایراد سنسور هوای پنل داخلی شده باشد، ارور 33 نمایش می‌دهد و نیاز تکنسین تعمیرات کولرگازی جی پلاس آن را بررسی نمایند.
ارور 34 کولرگازی جی پلاس

اگر سنسور لوله‌ی اواپراتور یا همان پنل داخلی کولرگازی جی پلاس دچار مشکل شده باشد کولرگازی ارور 34 نمایش می‌دهد. در این صورت نیاز به بررسی دستگاه از سوی کارشناس تعمیرات کولرگازی جی پلاس است.
دلایل کد خطای 36 در کولرگازی جی پلاس

در صورتی که اختلالی در ارتباط و اتصال بین یونیت بیرونی و داخلی کولرگازی جی پلاس ایجاد شود، دستگاه ارور 36 نمایش می‌دهد. در این صورت لطفا موارد زیر را بررسی بفرمایید:

 • نوسان و افت ولتاژ برق
 • کابل‌های ارتباطی بین یونیت داخلی و یونیت بیرونی کولرگازی


اگر ایراد مربوط به موارد گفته شده نباشد، نیاز است دستگاه از سوی کارشناس تعمیرات بررسی شود.
کد خطای 39 در کولرگازی جی پلاس

اگر کولرگازی جی پلاس شما ارور کد 39 را نمایش می‌دهد، احتمالا موتور فن یونیت داخلی یعنی موتور فن پنل آن دچار اختلال در کارکرد شده است. در صورت مشاهده‌ی این کد خطا پیش‌فیلترهای پنل کولرگازی را شستشو دهید و در صورت عدم رفع ایراد دستگاه را برای بررسی به کارشناس تعمیرات بسپارید.
ارور EA کولرگازی جی پلاس

ارور EA کولرگازی جی پلاس به دلیل مشکل ارتباطی برد دیسپلی ایجاد می‌شود و برای رفع آن نیاز به بررسی دستگاه از سوی کارشناس تعمیرات کولرگازی جی پلاس وجود دارد.

اگر در خصوص پکیج های مختلف به ارور برخوردید میتوانید در سایت ما مشکل خود را حل کنید:
تهویه پایتخت، با بیش از 10 سال تجربه در زمینه تعمیر و نصب کولر گازی در غرب تهران، تعمیر و نصب پکیج در غرب تهران خدمات خود را با کیفیت و قیمتی مقرون به صرفه ارائه می‌دهد. این مجموعه تمامی برندهای کولر گازی و پکیج را تعمیر می‌کند و خدمات تعمیر شامل عیب یابی، تعمیر و تعویض قطعات، شارژ گاز و سرویس و نگهداری می‌شود.

خدمات نصب تهویه پایتخت نیز با بهترین کیفیت و قیمت ارائه می‌شود. این مجموعه خدمات نصب شامل مشاوره رایگان، نصب اصولی و استاندارد و تست و راه اندازی می‌شود.

از مزایای خدمات تهویه پایتخت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سابقه طولانی و درخشان
 • کادر مجرب و متخصص
 • استفاده از قطعات یدکی اورجینال

برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا ثبت سفارش، با ما تماس بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست

جدیدترین پست ها